تهران ، خیابان میرداماد ، کوچه آناهیتا شرقی ، پلاک ۱ ، طبقه چهارم

ایمیل:

تلفن: ۲۲۸۸۹۱۷۶ - ۲۲۸۷۴۳۲۵

همراه : ۰۹۱۲۲۵۰۹۴۶۰

انواع بیگ بگ ها / انواع جامبو بگ ها

انواع بیگ بگ ها / انواع جامبو بگ ها

انواع بیگ بگ ها / انواع جامبو بگ ها

جامبو بگ ۴ پانل
پارچه مورد استفاده در ۴ دیواره جانبی جامبو بگ از ۴ تکه مجزا تشکیل یافته است که به همدیگر و به تکه ته جامبوبگ دوخته شده اند. در این نوع جامبو بگ ها (بیگ بگ) دسته های کیسه به خط اتصال گوشه ها دوخته می شوند.

کیسه جامبو بگ U پانل
یک تکه پارچه U شکل برای ۲ دیواره جانبی و ته جامبو بگ (بیگ بگ) مورد استفاده قرار می گیرد. برای ۲ دیواره باقیمانده نیز از دو تکه پارچه مجزا که به تکه U شکل دوخته می شوند، استفاده می گردد. در این نوع جامبو بگ ها دسته های کیسه به خط اتصال گوشه ها دوخته می شوند.

کیسه جامبوبگ گرد بافت یا مدور
یک تکه پارچه گرد بافت جهت تشکیل ۴ دیواره جانبی جامبو بگ مورد استفاده قرار می گیرد. ته جامبوبگ از یک تکه پارچه مجزا تشکیل می گردد که به قست گرد بافت دوخته می شود. در این نوع جامبوبگ ها دسته های کیسه به طرفین گوشه های جامبوبگ دوخته می شوند.

کیسه جامبوبگ با قطعه تثبیت کننده یا جامبو بگ Q
این نوع جامبو بگ ها دارای قطعه تثبیت کننده در گوشه های داخلی کیسه هستند. این قطعه های تثبیت کننده از داخل کیسه به گوشه های کیسه دوخته می شوند. این قطعه ها به توزیع یکنواخت محتویات کیسه منجر گردیده و مانع از شکم دادن دیواره های کیسه پرشده می شوند. این جمبو بگ ها بعد از پر شدن شکل مکعبی خود را حفظ نموده و در نتیجه به هنگام حمل و نقل فضای کمتری را اشغال نموده و هزینه حمل و نقل محمولات را کاهش می دهند. جامبو بگ های با قطعه تثبیت کننده مناسب ترین نوع جامبو بگ برای شرایطی است که فضای محدودی برای حمل محمولات در کامیون یا کانتینر داریم.

مزیت های جمبو بگ با قطعه تثبیت کننده:

– استحکام بالاتر و ثبات شکل و استوار بودن دیواره ها.
– فضای انبارش کمتر و اثر بخش تر.
– فضای حمل و نقل کمتر و اثر بخش تر.

کیسه جمبو بگ با دسته کلاهکی

در این نوع جامبو بگ ها یک تکه پارچه گردبافت یا مدور جهت تشکیل ۲ دیواره جانبی و سر و ته جمبو بگ مورد استفاده قرار می گیرد. دو دیواره باقیمانده جمبو بگ از ۲ تکه پارچه مجزا می باشند که به قست گردبافت یا مدور دوخته می شوند. در این نوع جمبو بگ ها پارچه بخش تشکیل دهنده سر جمبو بگ به شکل یک یا دو دسته کلاهکی که جهت بلند نمودن جمبو بگ مورد استفاده قرار می گیرند، نوار پیچی می شوند.

سایر جمبوبگ ها:

کیسه جامبو بگ با پارچه تهویه دار

این نوع جمبو بگ ها از پارچه مخصوصی تولید می شوند که امکان عبور جریان هوا به داخل کیسه را میسر می سازد. جمبو بگ های تهویه دار جهت حمل و نقل و نگهداری محصولات کشاورزی همچون سیب زمینی و پیاز که تهویه حین نگهداری و حمل نقل آنها بسیار مهم است، مورد استفاده قرار می گیرند.

کیسه جامبو بگ مقاوم در برابر الکتریسته ساکن

این نوع جمبو بگ ها قادر به تخلیه الکتریسیته ساکن تا ۶ ولت هستند. استفاده از این جمبو بگ ها وی‍ژه محمولات خاصی است که زمینه تولید الکتریسته ساکن در آنها موجود بوده و عدم تخلیه این الکتریسیته می تواند به تولید جرقه و خطرات مرتبط منجر شود.

کیسه جامبو بگ بهداشتی یا مواد خوراکی

این نوع جمبو بگ ها به طور وی‍‍ژه و برای محمولات صنایع دارویی و غذایی تولید می شوند. مواد اولیه، پارچه، لایه های نایلونی و … مورد استفاده در تولید این نوع کیسه ها و همچنین کارگاه تولید مشمول نظارت های ویژه بهداشتی و کنترلی هستند تا از امکان هرگونه آلودگی این نوع جمبو بگ ممانعت به عمل آید.

بیگ بگ

بدون دیدگاه

ارسال دیدگاه

دیدگاه
نام
ایمیل
وبسایت

توزین برتر